Tuesday, 21 May 2013

Pelawaan Menyertai Anugerah Inovasi Negara 2013

Tuan/Puan, 

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara tersebut di atas. 

Sukacita dimaklumkan bahawa semua rakyat Malaysia adalah dijemput untuk menyertai Anugerah Inovasi Negara (AIN) bagi tahun 2013. AIN yang bermula sejak 2006 bertujuan untuk mengiktiraf hasil inovasi dan kreativiti yang menjana idea, ciptaan dan produk baru dalam sains dan teknologi serta menyumbang dalam pembangunan ekonomi negara. Sebanyak 4 kategori dipertandingkan iaitu Produk, Perkhidmatan, Akar Umbi dan Sekolah. 

Bersama-sama ini disertakan iklan AIN 2013 untuk diwar-warkan secara meluas bagi mendapatkan banyak penyertaan supaya mencapai objektif dan memberikan impak yang lebih tinggi. Borang permohonan boleh diperolehi di laman web MOSTI (www.mosti.gov.my). 
Sebarang pertanyaan atau keterangan lanjut, sila hubungi Urus Setia AIN 2013 seperti berikut : 

Y.Brs. Dr. Wan Manshol bin W. Zin 
Puan Fairuz binti Faisal 

d/a Agensi Nuklear Malaysia 
Tel : 03-8911 2000 
Faks : 03-8911 2150 

Borang serta maklumat permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada Urus Setia AIN 2013 selewat-lewatnya pada 5 Julai 2013, jam 5.00 petang ke alamat berikut: 

Urus Setia Anugerah Inovasi Negara 2013 
d/a Agensi Nuklear Malaysia 
Bangi 43000, Kajang 
Selangor Darul Ehsan 
(u.p: Dr. Wan Manshol bin W. Zin) 

Sekian, terima kasih. 

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” 
SAINS DAN INOVASI PEMACU TRANSFORMASI

Saya yang menurut perintah,

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...